Компетентнісно орієнтований урок української мови в умовах розвитку цифрового освітнього середовища

«Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проєктів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні копетентності», – зазначено в Концепції нової української школи.
Дистанційне навчання – це організація освітнього процесу в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.
Змішане навчання  – це поєднання онлайн та офлайн-навчання:  теорія, яку учень опрацьовує онлайн  (у формі самостійного прочитання матеріалів чи переглядаючи відеозапис лекції вчителя), знаходить своє застосування офлайн (у приміщенні школи під час занять). Усі  заняття, що відбуваються в школі, мають  на практиці закріплювати знання, здобуті учнем самостійно.

Н.М.Дика, О.П.Глазова. Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови в умовах розвитку цифрового середовища: презентація

Лотоцька Алевтина, Пасічник Оксана. Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. – 2020

Дистанційне та змішане навчання в школі: путівник.

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. З досвіду роботи освітян міста Києва. Порадник 1

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. З досвіду роботи освітян міста Києва. Порадник 2

Дистанційне навчання в умовах карантину. Рекомендації вчителям, дирекції шкіл та батькам школярів