Театральна педагогіка та її вплив на формування мовної особистості

У сучасних наукових дослідженнях театральна педагогіка розглядається як шлях (або методики) формування особистості в навчальному процесі через сценічні засоби та дії. Театральна педагогіка сприяє формуванню творчих, когнітивних здібностей, креативності, винахідливості, спостережливості, фантазії, уяви; розвиває пам’ять, підвищує рівень уваги; формує вміння налаштовуватися на творчий процес, керувати емоціями, волею, почуттями; вчить досконало володіти власним психофізіологічним апаратом як інструментом впливу на людей. Усі ці якості необхідні для формування мовної особистості інформаційної доби.
Зокрема, театральна педагогіка є ефективним засобом формування педагогічної майстерності вчителя, розвитку його педагогічної техніки.
Як відомо, педагогічна техніка поділяється на внутрішню та зовнішню. До зовнішньої техніки відносимо невербальні та вербальні засоби. Формуючи вербальну педагогічну техніку вчителя, розвиваючи його як мовну особистість, необхідно широко задіювати засоби театральної педагогіки, зокрема, використовуючи техніку сценічного мовлення. Потрібно розвивати навички виразних паралінгвістичних (невербальних) засобів, працювати над пластикою, пантомімікою та мімікою педагога. Учитель-філолог має досконало володіти основами артикуляційної гімнастики, технікою правильного дихання, вміти вдосконалювати свою дикцію, імпровізувати у процесі комунікації тощо.
С.І.Сафарян. Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності
С.І.Сафарян. Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності: презентація
Театральна педагогіка і педагогічна майстерність: про майстер-клас Світлани Сафарян
С.І.Сафарян. Театральна педагогіка – шлях формування педагогічної майстерності
С.І.Сафарян. Оволодіваємо педагогічною технікою