Розвиваючи мислення, розвиваймо емпатію!

Одна з переваг інтерактивного навчання – формування соціальної компетентності, що полегшує адаптацію школярів у суспільстві.
Саме в школі дітей і молодь потрібно навчати співпрацювати одне з одним, взаємодіяти з людьми інших переконань, відстоювати свої погляди в демократичний спосіб.
У час протистоянь і воєн розвиток емпатії, тобто вміння зрозуміти Себе й Іншого, є надважливим.
Нині значної популярності набув метод шести капелюшків Едварда де Боно. Використання методу сприяє розвиткові критичного, креативного, позитивного мислення, допомагає впоратись із надлишковістю інформації, невпевненістю в собі, емоціями. Важливо й те, що метод навчає ураховувати кожну думку й поважати людину, яка її висловила. Тож навчаючи толерантності, метод шести капелюшків де Боно розвиває емпатію.
Зважаючи на актуальність методу, викладачі ІППО КУ імені Бориса Грінченка використовують його на практичних заняттях курсів підвищення кваліфікації вчителів-словесників. На проведеному 23 лютого 2016 року семінарі педагоги радились, у процесі вивчення яких конкретних навчальних тем використання методу є особливо ефективним.
Т.Д.Зінкевич-Євстигнеєва, Т.М.Грабенко. Притча про старого майстра: текст для пояснення учням метафоричності методу шести капелюшків
Шість капелюхів мислення де Боно
Майстер-клас Едварда де Боно «Курс креативного мислення»

Previous Article
Next Article

Залишити відповідь